Wanneer kunnen we met virtuele kleding naar buiten?

Jacob Kok en Sander Veenhof zijn onderdeel van “Ensemble de Solution”, een internationaal team van professionele ontwerpers die pioniers zijn in het uitwerken en toepassen van virtuele kledingconcepten. In een doorlopend onderzoek wordt met behulp van augmented reality verkend wat interactie met een virtuele laag kan betekenen voor de ontwikkeling van onze beleving van kleding.  Het wordt tijd om de definitie van kleding op te rekken. Als de beperkingen wegvallen dat een virtuele creatie nog uitgewerkt moet worden in iets fysieks, welke oneindige mogelijkheden levert dat dan op? Zal er een nieuwe esthetiek ontstaan, zoals die ook is ontstaan sinds de komt van de filters, virtuele maskers en andere digitale hulpmiddelen waarmee we in staat om onze identiteit gelaagd uit te drukken? Hoe gaan we in de toekomst om met het vormgeven van ons zelf, wanneer mixed reality onze dagelijkse realiteit is?

https://dezwijger.nl/programma/ar-the-augmented-self

Sander Veenhof

Vanuit zijn achtergrond in de IT (bedrijfsinformatica, VU) en dankzij een opleiding aan de Gerrit Rietveld kunstacademie zet hij gedachte-experimenten over een augmented toekomst om in prototypes die in het hier en nu te ervaren zijn. Dat AR niet langer een fictieve toekomstvisie is, bewijst de massale aandacht voor het recente Pokemon Go spel. In de paralelle wereld die aan het ontstaan is, speelt lokale plaatsgebonden data een steeds grote rol. Data als de verbindende factor tussen de fysieke ruimte, de mens en de activiteiten die er plaatsvinden. Welk type informatieprofessional gaat aan die wereld vorm en invulling geven? Zijn het de grote tech-giganten Google, Facebook, Microsoft en Apple die ons doen en laten gaan bepalen, of spelen wij daar zelf ook nog een rol in?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *