Futurotheek.nl

De ontwikkeling van augmented reality toepassingen in telefoons, devices, brillen en lenzen  zal een vlucht nemen de komende tijd. Wat betekent dat voor ons als we een bril gaan dragen die ons met van alles helpt en van alles voor ons beslist? Welke technologie laten we toe op ons hoofd en hoe gaan we er mee om? Of eigenlijk: hoe gaan die apparaten met ons om? Wat geven we uit handen en waarin houden we zelf de regie?

Het internet zal in de toekomst een nóg grotere rol gaan spelen in ons leven. In toenemende mate raken de online en offline wereld met elkaar verweven. De mens wordt onderdeel van het internet of things waarbij apps ons doen en laten bepalen, zeker als de cloud ons in de gaten houdt en aanstuurt via wearables en augmented reality brillen. Over zo’n toekomst wordt veel geschreven. Maar het blijft voor veel mensen lastig om zich voor te stellen dat de wereld uit science fiction films binnenkort ook hun werkelijkheid wordt. Enerzijds is er de (nog) onwerkelijke wereld van dystopische series zoals Black Mirror waarin de toekomst-ideeën zo ver en zo perfect zijn doorgevoerd dat we geruststellend kunnen concluderen dat het zo ver nog niet is. Anderzijds zijn er de geschreven teksten als wetenschappelijke literatuur of juist science fiction boeken waarin consequent wordt geschreven dat het over 10 jaar echt allemaal anders is.

In plaats van schrijvend (en lineair) te speculeren over wat komen gaat, en uitputtend te benoemen welke risico’s en kansen zich aandienen in een toekomst waarin wij nog meer dan nu worden aangestuurd door techniek, verkent de Futurotheek deze toekomst in een andere dynamische vorm. De Futurotheek neemt augmented reality als uitgangspunt, als medium, maar het gaat over meer dan dat. AR verbindt de online en offline wereld met elkaar. Het gaat over de persoonlijke instellingen die iemand maakt in het internet der dingen om hem of haar heen, dat door onze toekomstige devices voorgeschoteld wordt en waarmee de online, maar ook de offline wereld om iemand heen gevormd wordt. De speler wordt geconfronteerd met de instellingen en configuratiemogelijkheden van speculatieve semi-functionele apps uit de toekomst. Door het maken van die keuzes wordt een (nog) niet bestaande toekomst alvast in het hier en nu aan den lijve ondervonden, waardoor hij of zij zich hopelijk nog actiever betrokken voelt bij het proces van ontwikkeling van technologie.