Wordt leven een ICT project?

Het lijkt onvermijdelijk dat artificial intelligence in de toekomst een nog grotere invloed op mens en maatschappij gaat krijgen. Systemen in de cloud leren ons steeds beter kennen dankzij alle data die we terloops of noodgedwongen verstrekken via de apps die we gebruiken. We hebben geen keuze, of we kiezen niet eens. Apps benaderen ons pro-actief met nieuwe features die steeds perfecter aansluiten op wat we willen, waarna we nog meer aspecten van ons leven toevertrouwen aan algoritmes.

Dankzij GDPR wetgeving kunnen we tegenwoordig wel volgen waar onze data blijft, maar de daaruit afgeleide data is eigenlijk waar het om draait. De inmenging van AI in ons leven verloopt op basis van de vele observaties, conclusies en regels die terecht komen in de profielen die talloze apps over ons bij proberen te houden. Ofwel daar moeten we inzicht in kunnen opeisen, ofwel we moeten de regie terug nemen en het zelf gaan doen. De mens is toe aan een API (Application Programmers Interface) waarmee we de het data-contact met de buitenwereld regelen. Per aspect van ons leven moeten we kunnen bepalen of we daar AI voor willen toepassen, of niet. Kiezen we dan voor overzichtelijke “IF this THEN I” regels, of durven we het aan om ons handelen te baseren op nauwelijks traceerbare Machine Learning?

Om die keuzevrijheid te verkrijgen is hoe dan ook een radicale verandering nodig in de manier waarop apps en mensen zich tot elkaar verhouden. Het zal niet eenvoudig zijn om de tech-bedrijven aan zo’n transitie mee te laten werken. Daar zal regelgeving voor nodig zijn. En het zal ook niet eenvoudig zijn voor individuen om deze nieuwe mogelijkheden in de praktijk te brengen. Het leven zal nog meer dan nu een ICT project worden. Mag je de straat op zonder dat je de laatste updates hebt geïnstalleerd? En met ongecertificeerde of ‘freemium’ scripts? Misschien is daar ook nieuwe regelgeving voor nodig. De self-driving car is nog niet toegestaan op de Nederlandse weg. Maar hoe zit het met een mens die functioneert op basis van ambachtelijke do-it-yourself AI?

Op 17 donderdag 17 januari tijdens get Oddstream Café meetup staat het bovenstaande centraal in een discussieavond met als titel “Program or be programmed”. 

Sander Veenhof

Vanuit zijn achtergrond in de IT (bedrijfsinformatica, VU) en dankzij een opleiding aan de Gerrit Rietveld kunstacademie zet hij gedachte-experimenten over een augmented toekomst om in prototypes die in het hier en nu te ervaren zijn. Dat AR niet langer een fictieve toekomstvisie is, bewijst de massale aandacht voor het recente Pokemon Go spel. In de paralelle wereld die aan het ontstaan is, speelt lokale plaatsgebonden data een steeds grote rol. Data als de verbindende factor tussen de fysieke ruimte, de mens en de activiteiten die er plaatsvinden. Welk type informatieprofessional gaat aan die wereld vorm en invulling geven? Zijn het de grote tech-giganten Google, Facebook, Microsoft en Apple die ons doen en laten gaan bepalen, of spelen wij daar zelf ook nog een rol in?

Leave a Reply