Object Oriented storytelling

The scenario in the “Be Your Own Robot” web-app makes  use of a story engine for interactive, non-lineair narrative experiences. The engine is using an object oriented approach to organise the output to its viewers/readers. Interactions by users can lead to instant or timed follow-ups, or triggers can ‘float’ in limbo for a while, to be picked-up later when new content is added to the mesh network of content pieces. In this way open ended stories can be written, allowing writers to keep on working on a story while it is being experienced by an audience.

Sander Veenhof

Vanuit zijn achtergrond in de IT (bedrijfsinformatica, VU) en dankzij een opleiding aan de Gerrit Rietveld kunstacademie zet hij gedachte-experimenten over een augmented toekomst om in prototypes die in het hier en nu te ervaren zijn. Dat AR niet langer een fictieve toekomstvisie is, bewijst de massale aandacht voor het recente Pokemon Go spel. In de paralelle wereld die aan het ontstaan is, speelt lokale plaatsgebonden data een steeds grote rol. Data als de verbindende factor tussen de fysieke ruimte, de mens en de activiteiten die er plaatsvinden. Welk type informatieprofessional gaat aan die wereld vorm en invulling geven? Zijn het de grote tech-giganten Google, Facebook, Microsoft en Apple die ons doen en laten gaan bepalen, of spelen wij daar zelf ook nog een rol in?

Leave a Reply