Is onze toekomst al gepatenteerd?

Met het gerucht dat Apple werkt aan een augmented reality bril, wordt de kans groter dat er een moment komt dat “AR brillen” toch doorbreken. Zeker als de volgende generatie augmented reality brillen lichter is en de gehele dag gedragen kan worden. De apparaten zullen ons gaan helpen, aansturen en ons doen en laten (op dwingende wijze) gaan bepalen. Dat klinkt als science fiction, maar het is een reeds gepatenteerde werkelijkheid. De stortvloed aan nieuwe augmented reality patenten suggereert dat ons een wereld te wachten staat waarin alles mogelijk is, maar is dat ook zo? Als gevolg van de huidige patent-oorlog zou het kunnen zijn dat een Apple bril iets niet kan vanwege een Microsoft of een Google patent, en vice versa. Dat kan lastig worden als deze brillen een belangrijke rol in ons gewone dagelijkse leven moeten gaan spelen. Over die onhandigheid gaat de “Patent Alert” app.

De app voor de Hololens AR bril scant je omgeving om te waarschuwen welke handelingen niet zijn toegestaan vanwege het bestaan van een patent. De app toont de toekomst van de “augmented mens” als een hands-on ervaring in het heden, en reflecteert daarmee alvast op de impact die deze technische ontwikkelingen op mens en maatschappij zullen hebben.

De Hololens app zelf ervaren? Dan kon tijdens het laatste IDFA documentaire festival maar er is een nieuwe gelegenheid: van 11 t/m 14 oktober 2018 tijdens het Oddstream festival in Arnhem.

Meer lezen over het project? Bright.nl >

Sander Veenhof

Vanuit zijn achtergrond in de IT (bedrijfsinformatica, VU) en dankzij een opleiding aan de Gerrit Rietveld kunstacademie zet hij gedachte-experimenten over een augmented toekomst om in prototypes die in het hier en nu te ervaren zijn. Dat AR niet langer een fictieve toekomstvisie is, bewijst de massale aandacht voor het recente Pokemon Go spel. In de paralelle wereld die aan het ontstaan is, speelt lokale plaatsgebonden data een steeds grote rol. Data als de verbindende factor tussen de fysieke ruimte, de mens en de activiteiten die er plaatsvinden. Welk type informatieprofessional gaat aan die wereld vorm en invulling geven? Zijn het de grote tech-giganten Google, Facebook, Microsoft en Apple die ons doen en laten gaan bepalen, of spelen wij daar zelf ook nog een rol in?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *