Me Myself AI

Om aan de zorgelijke aspecten van AI te ontsnappen zelf met Artificial Intelligence in de weer te gaan, is dat wel de juiste oplossingsrichting? Ja, want een deel van de problemen met AI komt doordat we er te weinig grip op hebben in de huidige vorm waarin we er mee te maken krijgen. AI klinkt als complexe materie, dus dat zelf doen klinkt nog ingewikkelder. Maar dat is ten dele waar. Het gaat er niet om zelf AI software te maken, die software is er al. Het gaat om het juist configureren en gebruiken van de software. Daarvoor is enig begrip nodig over de werking, en er is daadkracht nodig om daadwerkelijk los te komen uit de huidige situatie, die als voordeel heeft dat we geen omkijken hebben naar het de data-verwerking die Facebook en Google ‘voor ons’ doen.

Hieronder een korte toelichting van de benodigde stappen. Over de exacte manier waarop dit in werking te zetten is, later meer:

Stap 1)

Start je eigen dataverzameling. Het gaat daarbij om meer dan je ‘statische’ privĂ© gegevens. Zorg dat data over je verplaatsingen, de data uit je fitness tracker of de data uit je andere wearables bij jezelf terecht komt. Je eigen data is het startpunt om geleidelijk je eigen Artificial Intelligence systeem op te tuigen.

Stap 2)

Bepaal op welke momenten en voor welke gelegenheden je AI in je leven wilt toelaten. Niet Facebook of Google gaan pro-actief bedenken wanneer iets geschikt voor je is, dat ga je weer zelf bepalen. Daarbij hoort uiteraard ook de keuze om ergens geen AI voor in te zetten.

Stap 3)

Speur naar de benodigde software en controleer welke input nodig is. Een veel toegepaste vorm van AI is Machine Learning. Dit type software is te trainen met data uit het verleden zodat de software naderhand zelf de juiste respons kan geven. Maar daarvoor is dus wel een dataverzameling nodig waarbij het verband wordt gelegd tussen bepaalde situaties en de daarbij behorende respons. Zorg dat de benodigde data binnenkomt in je eigen data-verzameling.

Stap 4)

Je kunt de verzamelde data naderhand beoordelen en voorzien van de juiste respons maar dat kan ook doorlopend gedaan worden, je zit immers bovenop de data vergaring en dat heeft voordelen. Met een app kun je aangeven wat je doet, of het goed verloopt en

waarom je iets doet. Daarmee kan je eigen AI systeem inzicht verkrijgen in je bezigheden. Momenteel doen Facebook en Google dat ongevraagd. Door daar zelf de regie over te nemen, is het geen gis- en gokwerk maar zorg je dat je eigen profiel is gebaseerd op data die je zelf relevant en toepasselijk acht.

Stap 5)

Zodra er voldoende data is verzameld en je eigen AI systeem zichzelf heeft aangeleerd hoe het dient te functioneren, kan het in werking worden gesteld. Configureer op welke momenten het systeem autonoom mag handelen namens jou, en stel bij externe diensten en partijen in dat het AI systeem namens jou de zaken afhandelt. Komt Facebook of Google met een aanbod? Het is aan jouw AI systeem om te laten weten of er interesse is.

Wat is nodig voor DIY AI?

Het antwoord op die vraag gaat de komende periode veranderen. Dit hands-on onderzoeksproject heeft als doel om dat te inventariseren, te verwijzen naar de benodigdheden of te ontwikkelen wat nog ontbreekt. De benodigdheden hangen overigens af van het antwoord op de onderliggende vraag: voor wat en wanneer is eigen AI zinvol in te zetten? In hoeverre dit een proof-of-concept implementatie wordt of al concreet toegepast kan worden, zal nog moeten blijken. De buitenwereld is in elk geval nog niet geheel klaar om mee te gaan in de beoogde nieuwe opzet. Van Facebook en Google zijn we voorlopig nog niet af. Maar zonder een begin te maken, blijft een oplossing zowiezo ver weg.

Meer info: Me Myself AI

Leave a Reply