IF_this_THEN_I

Dat apps en artificial intelligence systemen steeds meer van ons doen en laten bepalen, accepteren we. Maar dat we geen zicht hebben op de algoritmes, is eigenlijk onacceptabel. Lukt het nog om de regie terug te nemen? IF_THIS_THEN_I is een poging daartoe. Wel het gemak van een algoritme dat je klakkeloos kunt volgen, maar dan […]

Read More

Wanneer kunnen we met virtuele kleding naar buiten?

Jacob Kok en Sander Veenhof zijn onderdeel van “Ensemble de Solution”, een internationaal team van professionele ontwerpers die pioniers zijn in het uitwerken en toepassen van virtuele kledingconcepten. In een doorlopend onderzoek wordt met behulp van augmented reality verkend wat interactie met een virtuele laag kan betekenen voor de ontwikkeling van onze beleving van kleding.  Het wordt […]

Read More