Links


De Futurotheek zal de komende tijd nog verder worden uitgebreid met nieuwe scenario's waarin telkens een app centraal staat die het mogelijk maakt om een hands-on inkijkje te nemen in de toekomst.

In de bijbehorende toelichting staat wat de connectie is tussen de app en de toekomstige ontwikkelingen.

SCENARIO #3

Robots gaan ons in de toekomst meer en meer bezigheden uit handen nemen. Maar ook gaat de robotisering ons extra werk opleveren. Omdat we zelf langzaam verworden tot robots krijgen we het druk met het instellen van de grote hoeveelheid software en hardware die zich met ons leven bemoeit. Om welke bezigheden en handelingen gaat het? En welke configuratie-keuzes dienen we te hebben om onze eigen aansturing naar onze eigen hand kunnen zetten?


Be Your Own Robot

In deze web-app ervaar je alvast de interacties met de software die in de toekomst een rol in ons leven gaat spelen. Gaan we shoppen open source software bibliotheken of App Stores op zoek naar apps, scripts en algoritmes om ons semi-digitale leven te optimaliseren? Software die nu al gemaakt kan worden, wordt al gemaakt. Dit onderzoeksproject gaat over software die nog niet bestaat. Maar middels de opties in het configuratie-scherm geeft wordt je al wel geconfronteerd met de dilemma's waar we in een nabije toekomst tegenaan gaan lopen.

> beyourownrobot.com

SCENARIO #2

Ons leven wordt in toenemende mate bepaald door algoritmes. Bedrijven geven ons om allerlei redenen geen transparantie over de werking van de algoritmes, en tegenwoordig is het met AI en Machine Learning zelfs onmogelijk en irrelevant geworden om inzicht te krijgen in de werking. Een neuraal netwerk leert automatisch o.b.v een dataset met miljoenen situaties.


IF THIS THEN I

Maar als een oplossing niet via bijsturing of regelgeving gevonden kan worden, misschien willen we er zelf voor kiezen dat bepaalde software in ons digitale leven op ouderwetse traditionele manier werkt volgens volgbare "IF THEN" regels? Wat betekent het als we op die manier ons gehele doen en laten moeten instellen? Ervaar dat met een groep middels deze web-app.

> ifthistheni.com

SCENARIO #1

Zodra het tijdperk van de augmented reality brillen aanbreekt, wordt het een stuk onduidelijker wie je tegenover je hebt. Je ziet een persoon, maar die zal gedurende een gesprek deels of volledig bezig zijn met zijn of haar instructies vanuit de cloud, die via de AR-bril verschijnen.LEESLUID

Met deze web-app is alvast te ervaren hoe het voelt om altijd een gesprek met een vreemde te kunnen voeren. Voor 3 veel passende situaties zijn er autocue's. Browse tezamen naar de mobiele website en volg de instructies en lees of luister.

> leesluid.nu