Achtergrond

Het internet zal in de toekomst een nóg veel grotere rol gaan spelen in ons leven. In toenemende mate raken de online en offline wereld met elkaar verweven. De mens wordt onderdeel van het internet of things waarbij apps ons doen en laten bepalen, zeker als de cloud ons in de gaten houdt en aanstuurt via wearables en augmented reality brillen.

Over zo’n toekomst wordt veel geschreven. Maar het blijft voor veel mensen lastig om zich voor te stellen dat de wereld uit science fiction films binnenkort ieders werkelijkheid is. Aansprekender is om te kijken naar de (nog) onwerkelijke wereld van series zoals Black Mirror. Daarin worden de toekomst-ideeen weliswaar levensecht en invoelbaar gepresenteerd, maar doordat we als passieve toeschouwer een blik krijgen in een wereld die al vergevorderd veranderd is, concluderen we geruststellend dat het in het hier en nu nog niet zo ver is.

Deze Futurotheek is een initiatief dat als doel heeft om van het toekomstdenken een hands-on ervaring te maken in het hier en nu, met daarbij een focus op apps en de systemen die een grote rol gaan spelen in ons toekomstige leven. Omdat deze toekomstige apps er met een reden nog niet zijn (geen bussiness-model, markt nog niet rijp, techniek nog niet geschikt) gaat het in dit project om een vertaalslag waarbij een toekomstig concept alvast wordt verkend in een vorm die wél in het heden te realiseren is.

Het doel? De toekomst alvast inzichtelijk en invoelbaar maken, en daarmee al vooruitlopen op dilemma’s en keuzes waar we ooit mee te maken gaan krijgen. Beter om daar op voorhand over na te denken, dan achteraf.

Lees in dit interview met initiatiefnemer Sander Veenhof meer hierover >