Introductie

Het internet zal in de toekomst een nóg veel grotere rol gaan spelen in ons leven. In toenemende mate raken de online en offline wereld met elkaar verweven. De mens wordt onderdeel van het internet of things waarbij apps ons doen en laten bepalen, zeker als de cloud ons in de gaten houdt en aanstuurt via wearables en augmented reality brillen. Over zo’n toekomst wordt veel geschreven. Maar het blijft voor veel mensen lastig om zich voor te stellen dat de wereld uit science fiction films binnenkort ieders werkelijkheid is. Aansprekender is om te kijken naar de (nog) onwerkelijke wereld van series zoals Black Mirror. Daarin worden de toekomst-ideeen weliswaar levensecht en invoelbaar gepresenteerd, maar doordat we als passieve toeschouwer een blik krijgen in een wereld die al vergevorderd veranderd is, concluderen we geruststellend dat het in het hier en nu nog niet zo ver is.

De Futurotheek is een initiatief dat als doel heeft om van het toekomstdenken een hands-on ervaring te maken in het hier en nu, met daarbij een focus op apps en de systemen die een grote rol gaan spelen in ons toekomstige leven. Omdat deze toekomstige apps er met een reden nog niet zijn (geen bussiness-model, markt nog niet rijp, techniek nog niet geschikt) gaat het in dit project om een vertaalslag waarbij een toekomstig concept alvast wordt verkend in een vorm die wél in het heden te realiseren is.

Het doel? De toekomst alvast inzichtelijk en invoelbaar maken, en daarmee al vooruitlopen op dilemma’s en keuzes waar we ooit mee te maken gaan krijgen. Beter om daar op voorhand over na te denken, dan achteraf.


Wat, waar, wanneer?De Futurotheek zal worden uitgebreid met nieuwe episodes waarin telkens een app centraal staat die het mogelijk maakt om een hands-on inkijkje te nemen in de toekomst.

In de bijbehorende toelichting staat wat de connectie is tussen de app en de toekomstige ontwikkelingen.

EPISODE #3Robots gaan ons in de toekomst meer en meer bezigheden uit handen nemen. Maar ook gaat de robotisering ons extra werk opleveren. Omdat we zelf langzaam verworden tot robots krijgen we het druk met het instellen van de grote hoeveelheid software en hardware die zich met ons leven bemoeit. Om welke bezigheden en handelingen gaat het? En welke configuratie-keuzes dienen we te hebben om onze eigen aansturing naar onze eigen hand kunnen zetten?

Be Your Own Robot

In deze web-app ervaar je alvast de interacties met de software die in de toekomst een rol in ons leven gaat spelen. Gaan we shoppen open source software bibliotheken of App Stores op zoek naar apps, scripts en algoritmes om ons semi-digitale leven te optimaliseren? Software die nu al gemaakt kan worden, wordt al gemaakt. Dit onderzoeksproject gaat over software die nog niet bestaat. Maar middels de opties in het configuratie-scherm geeft wordt je al wel geconfronteerd met de dilemma's waar we in een nabije toekomst tegenaan gaan lopen.

> beyourownrobot.com

EPISODE #2Ons leven wordt in toenemende mate bepaald door algoritmes. Bedrijven geven ons om allerlei redenen geen transparantie over de werking van de algoritmes, en tegenwoordig is het met AI en Machine Learning zelfs onmogelijk en irrelevant geworden om inzicht te krijgen in de werking. Een neuraal netwerk leert automatisch o.b.v een dataset met miljoenen situaties.

IF THIS THEN I

Maar als een oplossing niet via bijsturing of regelgeving gevonden kan worden, misschien willen we er zelf voor kiezen dat bepaalde software in ons digitale leven op ouderwetse traditionele manier werkt volgens volgbare "IF THEN" regels? Wat betekent het als we op die manier ons gehele doen en laten moeten instellen? Ervaar dat met een groep middels deze web-app.

> ifthistheni.com

EPISODE #1Zodra het tijdperk van de augmented reality brillen aanbreekt, wordt het een stuk onduidelijker wie je tegenover je hebt. Je ziet een persoon, maar die zal gedurende een gesprek deels of volledig bezig zijn met zijn of haar instructies vanuit de cloud, die via de AR-bril verschijnen.

LEESLUID

Met deze web-app is alvast te ervaren hoe het voelt om altijd een gesprek met een vreemde te kunnen voeren. Voor 3 veel passende situaties zijn er autocue's. Browse tezamen naar de mobiele website en volg de instructies en lees of luister.

> leesluid.nu